Składowe kosztów transportu i cena paliw

Składowe kosztów transportu na podstawie cen paliw i danych statystycznych GUS

* koszt paliwa –  33 % całkowitego kosztu
* koszt napraw, ogumienia i przeglądów – 5,2% całkowitego kosztu
* koszt amortyzacji, leasingu i inne -11,0 % całkowitego kosztu
* koszt wynagrodzenia i delegacji Kierowców z ZUS – 25 % całkowitego kosztu
* koszty ubezpieczeń i podatek od środków transportu – 6,6% całkowitego kosztu
* koszt opłat drogowych i promów – 14,9% całkowitego kosztu
* pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa – 4,3 % całkowitego kosztu